|seçilenler|siyaset|Ekonomi|ısparta ilçeleri|ıspartaspor|Türkiye|sdu|Sağlık|Teknoloji|Magazin|Video|Kadın|Dünya
 

Ispartanın yeni cazibe merkezi: TEKNOKENT

ısparta haberleri : Geçtiğimiz yıl başarılı projelere imza atan Göller Bölgesi Teknokenti, halen devam eden 25 projeyi 2010 yılında tamamlamayı hedefliyor.

Kategori  Kategori : sdu
Tarih  Tarih : 27 Ocak 2010 05:20

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto Yazı Boyutu

haberler ısparta : Göller Bölgesi Teknokenti Koordinatörü Doç. Dr. Serdal Terzi, IASP (Uluslararası Bilim Parkları Birliği)'ne tam üye olarak uluslararası arenada da adını duyuran Teknokentin 2009 yılı faaliyetlerini SDÜ’den Yasemin Gürkaynak’a değerlendirdi. SDÜ sitesinde yayınlanan röportaj şöyle: 1-Teknokent bünyesinde 2009 yılı hedefleriniz gerçekleştirildi mi? 2009 yılında üniversitemiz içerisinde ve Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası gibi yerel aktörlere tanıtım sunumları yapıldı. Ayrıca öğretim elemanları ve sanayiciye yönelik TÜBİTAK desteklerinin anlatılması için Ankara’dan 2 TÜBİTAK uzmanını davet ederek Isparta’da Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında, Burdur’da ise Burdur Ticaret ve Sanayi Odasında sunum yapılması sağlanmıştır. 2009 yılı içerisinde yapmış olduğumuz diğer faaliyetler ise Süleyman Demirel Üniversitesi’nin öncülüğünde Göller Bölgesi’nin iki ilinin yerel yönetimleri ile Ticaret ve Sanayi Odalarının katkıları ile kurulan Göller Bölgesi Teknokenti’ne, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Teknokent hissedarları arasına katılımı sağlanmıştır. Böylece teknokentimiz daha da güçlenmiştir. Göller Bölgesi Teknokenti IASP (International Association of Science Parks)'a (Uluslar arası Bilim Parkları Birliğine) tam üye olarak uluslar arası arenada da adını duyurmuştur. Göller Bölgesi Teknokenti "Durum Değerlendirme ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenleyerek Türkiye’nin önde gelen Teknokent Genel Müdürleri, bölgemiz sanayicisi, üniversitemiz öğretim elemanları ve teknokent firmaları ile buluşması sağlanarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması sağlanmıştır. Teknokentimizin güçlü ve zayıf yanları masaya yatırılarak teknoekent yöneticilerinin tecrübelerinden ve değerli fikirlerinden yararlanılmıştır. Teknokentimiz bir yandan da fiziksel olarak büyümeye devam etmesi gerektiğinden Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampuste bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi-2'ye (TGB2) yapılmak üzere tasarlanan Ar-Ge binalarının ilk bloğunun ihalesi yapılmış ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile inşaatına başlanmıştır. Teknokent binamızda doluluk oranımız da %95 seviyesine ulaşmıştır. Dolayısıyla 2009 yılı teknokentimiz açısından oldukça verimli geçmiş, ilerleme yönünde büyük bir ivme katetmiştir. 2-Yakın zamanda temeli atılan yeni Teknokent binası inşaatından bahseder misiniz? Büyüklüğü nedeni ile etaplar halinde yapılması planlanan TGB2 deki 1. etabı oluşturan idari bina ve kuluçka merkezi kompleksi 3030 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. İçinde Ar-Ge ofisleri, laboratuarlar, toplantı ve seminer salonları, kütüphane, yönetim holü, idari ofisler vb. bölümler bulunan kompleks, 2 binadan oluşmaktadır. 2010 yılı ortalarında tamamlanması planlanan bu bina ile birçok yeni ar-ge firması kabul edebileceğiz. 3-Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketler hakkında bilgi verir misiniz? Teknokentte halen 13 adet Ar-Ge firması faaliyet göstermektedir. KOSGEB-TEKMER’de faaliyet gösteren 5 adet firma da Teknoloji Geliştirme Bölgesi avantajlarından yararlandırılmaktadır. Ayrıca TEKMER’de de 4 adet Ar-Ge firması vardır. Teknokentte 30 Ar-Ge personeli, 10 Destek personeli istihdam edilmektedir. Devam eden proje sayısı da 25’tir. 4-Üniversitemiz Teknokenti’nin “Dünya Teknokent Birliği”ne üyeliği hakkında bilgi verir misiniz? Göller Bölgesi Teknokenti 2009 yılı içersinde IASP - International Association of Science Parks’a (Uluslararası Bilim Parkları Birliğine) tam üye olmuştur. Bilim Parkı, Teknokent, Teknopark aynı anlamlardadır. Dünyanın ilk Bilim Parkı 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuştur. Avrupa’da ise ilk teknokentlerin faaliyete başlaması; 1970’li yıllarda petrol fiyatlarının artmasıyla baş gösteren ekonomik krizden kurtulmak için üniversite-sanayi işbirliği ve Ar-Ge’ye önem verilmesinin gerekliliğinin anlaşılmasıyladır. Dünyanın önde gelen büyük firmaları bu bilim parklarında faaliyete başlayarak, Ar-Ge yaparak şu anki konumlarına gelmişlerdir. Biz de Dünya Teknokentler Birliğine, yıllardır faaliyet göstermekte olan bu teknokentlerin tecrübelerinden yararlanmak, bu teknokentlerde faaliyet gösteren firmalarla bizim firmalarımız arasında ortak proje yapabilmek, bölgemize yabancı bir firma getirebilmek amacıyla üye olduk. Ayrıca bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile piyasalarda kıyasıya bir rekabet hüküm sürer hale gelmiştir. Küresel rekabet ortamında ayakta kalan ülkeler-firmalar yenilikçi olan Ar-Ge’ye önem verenler, rakiplerini ve piyasayı yakından takip edenlerdir. Teknokentimiz Dünya Teknokent Birliğine üye olmakla, günümüz katma değeri yüksek teknolojileri, projeleri takip edebilecek, dünyanın hangi teknolojik konularla uğraştığını daha yakından görebilecek, dünyaya farklı bir pencereden bakma şansı yakalayabilecektir. 5-Geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştilen “Göller Bölgesi Teknokent Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı” ndan kısaca bahseder misiniz? 2009 yılı Temmuz ayı içersinde SDÜ bünyesinde gerçekleştirilen Çalıştaya Türkiye’nin önde gelen 9 Teknokentinin Genel Müdürleri katıldı. Bu çalıştayda davetli yöneticiler teknokentimizi ve üniversitemizi gezme, firmalarımızı görme, dolayısıyla teknokentimizi daha yakından tanıma şansı buldular. Teknokentimizi gezdikten ve sorunları dinledikten sonra önerilerde bulundular ve tecrübelerini bizimle paylaştılar. Çalıştay sonuç bildirgesinde ise 5 ana başlık ortaya çıktı. Bunlar; 1) Teknokpark/Teknokent açısından 2) Bölgeler açısından 3) Sanayici açısından; 4) Kamu politikası açısından 5) Göller Bölgesi Teknokenti açısından değerlendirildi. Burada özellikle Göller Bölgesi Teknokenti açısından çıkan sonuca baktığımızda; * Bölgemizde ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir ekonominin hüküm sürmesi ve verimli toprakların bulunması nedeniyle Göller Bölgesinin güçlü yanlarını ortaya çıkaracak ve Bölgeyi bir çekim merkezi haline getirecek bir Agropark (Tarım parkı) kurulması ileri teknoloji sayesinde katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması açısından bölgenin lehine olacaktır. * Bölgesel kalkınmayı sağlamak adına Kalkınma Ajanslarının önemi büyüktür. Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının merkezinin Isparta’da olması değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır, bu fırsat ortak projeler, işbilikleri vb yollar ile değerlendirilmelidir. * Göller Bölgesi Teknokentinin farkındalığının artırılması için her birim kendi üzerine düşen görevi yapmalıdır şeklinde bir sonuç ortaya çıkmıştır. 6-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve SDÜ Teknokent’i işbirliği hakkında bize bilgi verir misiniz? Teknokent Kanununa göre, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirketin kurucuları arasında, Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü bulunur. Göller Bölgesi Teknokentinin kuruluş öncesi hazırlıklarında ve kuruluşun her aşamasında Süleyman Demirel Üniversitesi başlıca rol oynamıştır. TGB1 ve TGB2 de Süleyman Demirel Üniversitesi kampus sınırları içersindedir. Göller Bölgesi Burdur ve Isparta’yı kapsadığı ve de ismimiz de Göller Bölgesi Teknokenti olduğu için Teknokent yönetici şirket ortakları arasında Burdur’u temsilen Burdur Ticaret ve Sanayi odası, Burdur İl Özel İdaresi zaten vardı. 2006 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kurulunca Burdur ve ilçelerinde bulunan ve Süleyman Demirel Üniversitesine ait fakülte ve MYO’ları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne geçmiştir. 2009 yılında rektörümüzün talimatıyla Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne iki adet hissesini satarak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin yönetici şirkette yer alması sağlanmıştır. Yapılan genel kurul toplantısında da genel kurulumuz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü’nü Yönetim Kurulu üyesi olmasına karar vermiştir. Ayrıca, yine 2009 yılı içersinde Burdur MYO içersinde Göller Bölgesi Teknokenti tanıtım ofisi açılmıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin de aramıza katılması ile Teknokentimiz daha da güçlenmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yönetiminin uygun göreceği bir yerde; “Göller Bölgesi Teknokenti Mehmet Akif Ersoy Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ilan edilmesi yönünde yer seçimi ve ön hazırlıkları başlamıştır.”

 

      HABERİ PAYLAŞ Bookmark and Share
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

 
 

SON YORUMLANANLAR

   
   
   
   

  SON HABERLER

   

  Kullanım Şartları | Reklam Verin | Künye | RSS | Bize Ulaşın |

  Tüm Hakları Saklıdır & ispartanews.com
   

  isparta haberleri Rss Haber, ısparta haber,ısparta haberler,ısparta news,haber ısparta,ısparta secim,ısparta siyaset,akp aday,haber32,manset32,