|seçilenler|siyaset|Ekonomi|ısparta ilçeleri|ıspartaspor|Türkiye|sdu|Sağlık|Teknoloji|Magazin|Video|Kadın|Dünya
 

REKTÖR HAKKINDA ŞOK İDDİALAR

SDÜ REKTÖRÜ HAKKINDA SAVCILIGA KAMU MALINI ZARARA UGRATTIGI GEREKÇESİ NEDENİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUGU İDDİA EDİLDİ.

Kategori  Kategori : seçilenler
Tarih  Tarih : 04 Eylül 2013 10:53

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto Yazı Boyutu

SDÜ REKTÖRÜ HAKKINDAKİ YENİ ŞOK İDDİALAR.. 
 
SDÜ REKTÖRÜ HAKKINDA SAVCILIGA KAMU MALINI ZARARA UGRATTIGI GEREKÇESİ NEDENİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUGU İDDİA EDİLDİ.
 
 
Yöneticisi oldukları SDÜ Rektörlüğü ve bağlı birimlerde kamu kaynaklarını kullanarak menfaat temin eden, zimmetine para geçirerek Kamu Zararına ve Kişi Zararına yolaçan şüpheliler ile bu şüpheliler hakkında açılan soruşturmaları sonuçlandırmayarak koruyan, yardım ve yataklık yapan Kamu Görevlileri hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak Kamu Davası açılmasına karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR
   
Süleyman Demirel Üniversitesinde Genel Sekreter olarak görev yaparken, Rektör Prof.Dr. Hasan İBİCİOĞLU göreve geldiği 2011 Mayıs ayından bu yana uyguladığı mobing, baskı ve tehditlerle şahsımı emekliliğe ya da kurum değiştirmeye zorlamış, bire bir konuşmalarımızda kurumdan bir şekilde ayrılmazsam benimle ilgili her türlü şikayeti yaptıracağını defalarca söylemiştir. Genel Sekreterliğe bağlı daire başkanlıklarını ve diğer birimleri Rektör Yardımcılarına bağlayarak ve bizzat kendisi yönlendirerek 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapmam gereken görevleri engellemiştir.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Zümriye IRLAYICI’nın 2007-2008 ve 2009 yıllarında Merkez Mutfağında yaptığı yolsuzluk ve usulsüzlükler ile ilgili Genel Sekreter olarak görev yaparken yaptığım tespitler aşağıdadır.
1. Zümrie IRLAYICI Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanı (Vekili) olarak Merkez Mutfağı Yönetim Kurulu Kararlarını denetler durumda iken kendisini Merkez Mutfağı Yönetim Kurulu üyeliğine aldırmıştır. Dolayısıyla bir yerde karar verip, diğer yerde onaylar pozisyona geçerek Merkez Mutfağı Yönetim Kurulu Kararlarını denetimsiz hale getirmiştir. Zümriye IRLAYICI’ya kadar hiç bir Daire Başkanı Merkez Mutfağı Yönetim Kuruluna girmemiştir.
2. Merkez Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Nejat İMİRZALIOĞLU’nun ayrılmasından sonra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Zümriye IRLAYICI 28.05.2007 tarih ve 10 (on) nolu Merkez Mutfağı Yönetim Kurulu’nda kendisini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekaleten yürütmek üzere görevlendirmiştir. Merkez Mutfağı Yönetim Kurulu Üyeliği bile şaibeli olan Zümriye IRLAYICI Rektörlük görevlendirmesi olmadan kendi kendisini Başkan Vekili olarak görevlendirmiştir (Ek:1).
3. Zümriye IRLAYICI’nın Rektörlük oluru olmadan kendisini Merkez Mutfağı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirdiği 28.05.2007 tarih ve 10 (on) nolu karardan sonra yetkisiz olarak alınan kararlar ve yapılan harcamalar tamamen usulsüz ve şaibeli olmuştur.
4. 28.05.2007 tarih ve 10 (on) Nolu karar’a kadar alınan kararlar 4 (dört) imza ile alınırken (Ek:2, 2007 yılı 9 nolu karar),  bu tarihten sonra alınan kararlar 3 (üç) imza ile alınmıştır. Ayrılan üyenin yerine bir görevlendirme yapılmamıştır.
5. Merkez Mutfağı Yönetim Kurulunun 06.02.2009 terih ve 21 (yirmi bir) nolu kararında Yönetim Kurulu Üyesi Yemekhane Sorumlusu Sefer CENGİZ’in yerine Şube Müdürü Osman TETİK imza atmıştır. Ancak ne Yemekhane Sorumlusu Sefer CENGİZ’in ayrılması, ne de Osman TETİK’in görevlendirilmesi ile ilgili herhangi bir karar alınmamıştır (Ek:3).
6. Merkez Mutfağı Yönetim Kurulu 2009 yılı Kararlarında ihale ile alınması gereken gıda malzemeleri doğrudan teminle alınmaya başlanmıştır. Bakıldığında her hafta yada haftanın bir kaç gününde aynı firmalardan doğrudan teminlerle mal alınmıştır (Ek:4 2009 yılı Karar Defteri).
7. 2007-2008ve 2009 Yıllarında Merkez Mutfağı ödemelerine bakıldığında pek çok ürünün Yönetim Kurulu kararı olmadan keyfi ödemeler yapılmıştır.
8. 20.08.2009 Tarih ve 69 nolu kararda; Yukarıda toplantıda bulunanların isimleri Daire Başkanı Zümriye IRLAYICI, Şube Müdürü Osman TETİK ve Şube Müdürü Recai KARAKAŞ olmasına rağmen, altta kararların onaylarında Diyetisyen Gültaze KORKMAZ ile Yemekhane Şefi Zeki Yaşar ZENGİN’in (imzası yok) isimleri de yazılmıştır. Bu yeni üyelerle ilgili alınan kararda hiç bahsedilmemiştir (Ek:5). böylece yapılan usulsüzlüklere bir yenisi daha eklenmiştir.
9. Ekteki kararlarda (Ek:6) Şube Müdürü Recai KARAKAŞ’ın bazı kararlarda Yemekhane Şefi, Zeki Yaşar ZENGİN’in ise adı yazmasına rağmen hiç bir kararda imzaları yoktur. İmzası olmayan üyelerin isimlerinin altında imza atmamaları ile ilgili izinli yada görevli gibi herhangi bir ibare de bulunmamaktadır. Şuanda emekli olan Yemekhane Şefi Zeki Yaşar ZENGİN’e bu kararlara neden imza atmadığının sorulması uygun olacaktır.
10. Tahminen 2008 yılında Merkez Mutfağı Yönetim Kurulunun hiç bir kararı olmadan, Mutfakta yemek hizmetlerinde çalışan aşçılara sorulmadan  bugünkü değeri 700.000 – 800.000TL (Yediyüz – sekizyüz bin TL)  olan bir cips makinası kızartma makinası adı altında alınmıştır. Bu cips makinası cips fabrikalarında kullanılabilecek, üniversitede ise hiçbir kullanım alanı bulunmamaktadır. Bu makina kimseye sorulmadan, ihtiyaç analizi yapılmadan sadece Daire Başkanı Zümriye IRLAYICI’nın kişisel kararı ile alınmıştır.  Üniversitenin hiç ihtiyacı olmayan ve her seferinde 400 küsür litre yağ ile çalışan cips makinası bir kere dahi kullanılmamıştır. Bu cihaz şu anda bir kenara atılmış durumdadır. Zümriye IRLAYICI bu cihazı alarak şahsi bir menfaat temin etmiş yada etmemiş olabilir. Ancak kurumun parası sokağa atılarak 5018 Sayılı KAMU MALİ KONTROL KANUNUNUN 71. Maddesine göre KAMU ZARARI oluşmuş olup, bu Zararın Zümriye IRLAYICI’dan tahsili gerekir. Rektör Hasan İBİCİOĞLU’na gelince cips makinasının alınması ile ilgili internet haber sitelerinde çıkan haberlerle ilgili hiç bir işlem yapmamış ve yaptırmamıştır (Ek:7). Halbuki kamu üst yöneticileri kurumları ile ilgili bu tür haberleri inceleterek usulsüzlük varsa gerekli soruşturmaları açmakla mükelleftirler.
11. Daire Başkanı Zümriye IRLAYICI Merkez Mutfağı bütçesini şahsi işletmesi gibi kullanarak zimmet suçu işlemiştir. Kurumla ilgili, ilgisiz bir çok kişiye kasadan borç adı altında paralar verdirmiş, ancak verilen paraların akıbeti ise belli olmamıştır. Örnek, Fırat DURMUŞ isimli şahsa senet karşılığı ve ayrıca tutanak tutturarak 01.05.2007 tarihinde 5.000TL (beş bin TL) verdirmiş, ancak paranın gelip gelmediği ile ilgili kayıtlarda bir işlem yapılmamıştır (Ek:8). Kamuya ait bir paranın şahıslara bu şekilde borç adı altında bile verilmesi zimmete para geçirmektir.
KARAR ALMADAN, VERGİ KAYDI OLMADAN KANTİN İŞLETMESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Zümriye IRLAYICI 2009 yılının Mart ile Eylül ayları arasında Araştırma ve Uygulama Hastanesi içerisindeki kantini işletmiştir. Kantinde satılan malzemelerin ödemeleri genellikle Merkez Mutfağı Kasasından ödenmiştir.
 Kantin işletilmesi ile ilgili Rektörlük’ten bir onay alınmamıştır. Kantin işletilmesi ile ilgili Merkez Mutfağı Karar Defterinde bir karar alınmamıştır (Ek:4 2009 yılı karar defteri).
 Kantin işletilmesi sırasında Maliye Vergi Kaydı yapılmamıştır.
 Kantin işletilmesi sırasında Yazarkasa ve Fatura kullanılmayarak 6 (altı) ay süre ile usulsüzlük yapılmıştır.
 Kantin işletilmesi sırasında günlük hasılat Sağlık kültür  ve Spor Daire Başkanı Zümriye IRLAYICI’ya teslim edilmiş (Ek:9) toplam 324.000TL (Üçyüz yirmi dört bin TL) hasılatın bir miktarı olan 70.000.-TL (Yetmiş bin TL) kantin işletmesi bittikten sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na yatırılmıştır. Kantinde toplanan paralar Zümriye IRLAYICI’nın zimmetine geçirilmiştir. 
MERKEZ MUTFAĞI PARA TRANSFERLERİNDE YAPILAN USULSÜZLÜKLER
 Daha önceleri yemek fişi satışlarından elde edilen gelirler günlük olarak yada belli bir meblağ sonrasında bankaya yatırılırken, 2009 yılında genellikle paralar kasada tutularak haftalar yada aylar sonrası bankaya yatırılarak ayrı bir zimmet suçu işlenmiştir. 2009 Yılı muhasebe kayıtlarına ve hesap hareketlerine bakılmasını istiyorum. Dolayısı ile kasadan
usulsüz bir şekilde her türlü harcama yapılmıştır.
 
 
 
 
EDİTÖR NOTU:
 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Madde 9: Kimse keyfi gözaltı, tutuklama ve sürgüne maruz bırakılamaz.
Madde 10: Herkes bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından eşit ve âdil yargılama hakkına sahiptir.
Madde 11: Hakkında bir suçlama olan herkesin, savunması için gerekli tüm garantiler sağlanmış biçimde açık bir mahkemede suçluluğu ispat edilinceye kadar suçsuz sayılma hakkı vardır.
 
 
NOT:7 GÜN İÇİNDE CEVAP HAKKINIZI KULLANA BİLİRSİNİZ..
CEVAP DÜZELTME VE SAVUNMA HAKKINIZI SİTEMİZİN ANASAYFASINDA BULUNAN HABER GÖNDER SEKMESİNDEN BİZLERE GÖNDEREBİLİRSİNİZ.
 
CEVAP DÜZELTME VE SAVUNMALARINIZ YASAL SÜRESİNDE VE YASALARIN SİZLERE VERDİGİ ESAS VE USULLER DAİRESİNDE AYNEN YAYINLANACAKTIR.

 

 

      HABERİ PAYLAŞ Bookmark and Share
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

 
 

SON YORUMLANANLAR

   
   
   
   

  SON HABERLER

   

  Kullanım Şartları | Reklam Verin | Künye | RSS | Bize Ulaşın |

  Tüm Hakları Saklıdır & ispartanews.com
   

  isparta haberleri Rss Haber, ısparta haber,ısparta haberler,ısparta news,haber ısparta,ısparta secim,ısparta siyaset,akp aday,haber32,manset32,