|seçilenler|siyaset|Ekonomi|ısparta ilçeleri|ıspartaspor|Türkiye|sdu|Sağlık|Teknoloji|Magazin|Video|Kadın|Dünya
 

ANTİBİYOTİK KULLANIRKEN DİKKAT

Reçetesiz antibiyotik kullanımı engellenmelidir

Kategori  Kategori : Sağlık
Tarih  Tarih : 24 Şubat 2013 22:38

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto Yazı Boyutu

Isparta Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yaşar Günaydın, hayvanlarda aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmada etkili aşının sürdürülmesi gerektiğini belirterek; "Reçetesiz antibiyotik tüketimini engelleyecek önlemler alınmalı, halkın da bu uygulamayı benimsemesi sağlanmalıdır" dedi.

Isparta Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yaşar Günaydın, Oda olarak geçtiğimiz Cumartesi günü Barida Hotels de düzenledikleri 'Bilinçli Antibiyotik kullanımı ve Antibiyotiklerin istenmeyen etkileri ile sürü sağlığı yönetimi' konulu seminerde yaptığı konuşmada hayvanlarda antibiyotik kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
GÜNAYDIN; "HER YENİ ANTİBİYOTİK DİRENÇ ŞEKLİ ORTAYA ÇIKARDI"
Başkan Yaşar Günaydın konuşmasında; "Her derde deva inancıyla Tıp, Veteriner hekimlik ve sanayide aşırı ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, mikroorganizmaların bu maddelere karşı direnç geliştirmesine yol açmıştır. Başlangıçta direnç sorununa karşı yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi çözüm olmuşsa da, her yeni antibiyotiğin kullanıma girmesini takip eden yıllar içinde yeni direnç şekilleri ortaya çıkarmıştır.
"ANTİBİYOTİKLER UYGUN DOZDA UYGUN SÜREDE VERİLMELİDİR"
Hayvanlarda aşırı ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı direnç gelişimi yanında antibiyotiklere dirençli gıda kökenli enfeksiyon riski de oluşturmaktadır.. Salmonella, Listeria, E.coli gibi dirençli zoonoz etkenlerin son yıllarda hayvanlarda ve hayvansal kaynaklı gıdalarda artış gösterdiği saptanmıştır. Hayvansal orijinli gıdalarda bulunan antibiyotik kalıntıları, çeşitli patojen mikroorganizmaları baskı altında tuttuğu için, özellikle Salmonella gibi patojen etkenler ette mevcut oldukları halde tespit edilememeleri Veteriner Halk Sağlığı açısından oldukça büyük tehlike yaratmaktadır .
Veteriner hekimlikte hayvanlara yönelik uygun endikasyonlarda, uygun dozda, uygun sürede, uygun yoldan etkene yönelik antibiyotik kullanımına önem verilmesi ve bunların veteriner hekim kontrolünde uygulanması ve bu uygulamanın kayıt altına alınması gerekmektedir. Öncelikle dar etki spektrumlu ve ruhsatlı bir ürünün kullanılması yoluna gidilmelidir. Halk sağlığı açısından da önemi düşünülerek kullanılacak ilaçlarda arınma sürelerine dikkat edilmelidir. Antibiyotik kullanımını azaltmanın bir başka yolu da hayvansal üretim yapılan işletmelerde uygun barınma ve hijyen koşullarının sağlanmasıdır.
"BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA KALINTILAR SÜTE GEÇER"
Bu antibiyotiklerin organizmadan atılma süreleri dikkate alınmadığı zaman hayvansal orijinli besin maddelerinde kalıntı (rezidü) bırakırlar. Örneğin, kesilecek kasaplık hayvanlara 5 gün önce antibiyotik ve benzeri ilaçlar verilmez. Aynı şekilde antibiyotik tedavisine maruz kalmış hayvanların sütleri bu süre içinde tüketilmemeli, aksi durumlarda halk sağlığı riskleri meydana gelebilir. Sütlerdeki antibiyotik kalıntıları, süt ürünlerinin yapımında kullanılan starter kültürlerin üremesini engelleyerek ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
"BİLİNÇSİZ VE AŞIRI KULLANIMBÜYÜK RİSKLER ORTAYA ÇIKARIR"
Son yıllarda giderek artan antibiyotik direnci,. direnç gelişimi, artık küresel bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmaktadır. Direnç arttıkça toplumda enfeksiyon hastalıklarının daha uzun sürmesi, yayılması, salgınların sıklaşması ve ölüm riskinin artması söz konusu olacaktır. Direnç artışındaki en önemli neden, antibiyotik tüketimindeki artıştır. Bilinçsiz ve aşırı kullanım sonucunda bugün gelinen noktada birçok mikroorganizmanın geliştirdiği “çoklu direnç” daha karmaşık ve ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır Dünya Hayvan Sağlığı Ofisi (OIE) de 2013 yılında “Antimikrobiyal Direnç” konusunu öncelikli . “Gizli tehdit” veya “gizli salgın” olarak adlandırılabilen bu sorun olarak belirlemiştir.
"REÇETESİZ ANTİBİYOTİK ENGELLENMELİDİR"
Her enfeksiyonun bakteriyel olmadığı, bakteriyel olsa bile her antibiyotiğin kullanılamayacağı, bazı antibiyotiklerin kullanımından uzak durulması gerektiğinin halk tarafından farkedilmesi sağlanmalıdır. Antibiyotiklerin “ateş düşürücü, kırgınlık giderici, ağrı kesici ilaçlar olmadığı” İlgili Kamu kuruluşlarınca halka anlatılmalı, Hayvan sahiplerinin konuyla ilgili bilgi düzeyini arttıracak etkinlikler planlanmalı ve basınla işbirliği içinde olunmalıdır. Hayvanlarda aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmada etkili aşı sürdürülmeli ve konuya gereken hassasiyet gösterilmelidir.
Reçetesiz antibiyotik tüketimini engelleyecek önlemler alınmalı, halkın da bu uygulamayı benimsemesi sağlanmalıdır" dedi.
Hayvanlarda 'Bilinçli' Antibiyotik sağlıklı 'Et' demektir
Isparta Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerle Veterinerlere hayvanlara yönelik olarak kullanılan bilinçli antibiyotiklerin sağlıklı et anlamına geldiği vurgulandı.
Isparta Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı önemli bir konuya daha parmak basarak, olayı düzenlediği geniş kapsamlı bir seminerle masaya yatırdı. Bu doğrultuda; 'Bilinçli Antibiyotik kullanımı ve Antibiyotiklerin istenmeyen etkileri ile sürü sağlığı yönetimi' konulu Seminer Cumartesi günü Barida Hotels'de gerçekleştirildi.
GÜNAYDIN; "HAYVANLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"
Saat 10.00'da başlayan Seminere, Odaya üye olan ve serbest çalışan Veterinenlerin yanı sıra konuşmacı olarak da Ege Veteriner Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Tahir S. Yavuz, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmokoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Yarsan ile Isparta Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yaşar Günaydın katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Yaşar Günaydın, hayvanlarda antibiyotik kullanımı konusunun son derece önemli olduğunu vurguladı.
YAVUZ; "ANTİBİYOTİKTEKİ RİSK
İNSANDA DA HAYVANDA DA MEVCUT"

Daha sonra kürsüye gelen Ege Veteriner Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Tahir S. Yavuz, hayvanlarda antibiyotiğin bilinçli kullanılması konusunda sunum yaptı. Yavuz konuşmasında; "Antibiyotikler, çeşitli hayvan türlerinde birçok hastalığın sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Bu durum, doğal ve kaçınılmaz bir fenomen olan antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin oluşmasına neden olmaktadır. Antibiyotik kullanımına bağlı doğal olarak görülen bu risk, insan dahil olmak üzere her türde görülmektedir.
"DOĞRU ANTİBİYOTİK SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ"
İnsan patojenlerinin, antibiyotiklere karşı çoklu direnç göstermesi; bu değerli ilaçların hem insan ve hem de veteriner hekimlikte kullanımına dikkati çekmiştir. Ancak veteriner hekimlikte antibiyotiklerin hangi kullanım şeklinin ve kullanım düzeyinin bu probleme neden olduğu iyice anlaşılmalıdır. Direncin gelişimi, hem insan, hem de veteriner hekimliğinde uzun süren birçok çalışmanın sonunda en aza indirilebilir. Antibiyotik kullanımı, ihtiyaç olan durumlarla sınırlandırılmalı ve birçok faktörün de düşünülmesi ile doğru antibiyotik seçimi yapılmalıdır.
"ANTİBİYOTİK GEREKSİMİNİ AZALTMALIYIZ"
Antibiyotik kullanımı, hayvan ıslahı, refahı, yönetimi; hijyen, besleme, bağışıklık ve aşılama sistemlerinden ayrı olarak düşünülmemelidir. Ancak maalesef değerlendirme bu şekilde yapılmamaktadır. Antibiyotik gereksinimini azaltmak için hastalıklar kontrol edilmeli ve hastalıkların kontrolunda antibiyotik kulanımının yanı sıra bütüncül (holistik) yaklaşımda bulunulmalıdır.
"ANTİBİYOTİKLER VETERİNERLER
TARAFINDAN REÇETELENDİRİLMELİDİR"

Antibiyotiklerin bilinçli kullanımında temel ilkeler mecuttur. İyi veteriner hekimlik uygulamalarında antibiyotiklerin bilinçli kullanımı önemlidir. Yaklaşım, antibiyotiklerin sağaltıcı etkisini yükseltmek ve dirençli mikroorganizmaların oluşumunu en aza indirmek şeklinde olmalıdır. Bilinçli kullanım, antibiyotiklerin en uygun şekilde kullanılmasına bağlıdır. Fakat, bu uygulama veteriner hekimlerin hayvan sağlığı ve refahını çok fazla sınırlayıcı şekilde yapılmamalıdır. Bütün durumlarda, hayvanlara veteriner hekimlerin denetiminde ve reçetelendirilerek hızlı ve etkili bir sağaltım uygulanmalıdır.
"HASTALIĞIN SÜRESİNİN KASILTILMASI GEREKİR"
Doğru antibiyotik seçimi de kullanılması kadar önemlidir. Zira, Antibiyotikler, veteriner hekimin gözetiminde ve reçetelendirmesine bağlı olarak, hayvanın klinik gelişimi gözlenerek ve en fazla yararın sağlanması göz önünde bulundurularak en uygun şekilde seçilerek kullanılmalıdır. Klinik değerlendirmenin yapılamadığı durumlarda ise tanı; geçmiş deneyimlerle, çiftliğin epidemiyolojik durumu değerlendirilerek ve duyarlılık testleri uygulanarak konulmalıdır. Antibiyotik sağaltımı, enfeksiyonun ilerlemesini, enfeksiyonun ve hastalığın süresinin kısaltılmasını, ya da sistemik komplikasyonları önleyici amaçlı olmalıdır.
Türe ve Hastalığın Belirtilerine Göre Onaylanmış Bilinen Ürünlerin Kullanılması Hiçbir tıbbi ürün piyasaya kalitesi, güvenliği ve etkinliği kanıtlanmadan sürülemez. Bu nedenle, antibiyotik seçiminin ilk aşaması türe ve klinik bulgularına göre onaylanmış ürünlerin kullanılması olmalıdır.
"UZUN SÜREN AĞIZ YOLUYLA
ANTİBİYOTİK KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR"

Eğer belirli bir durumda, ya da türde, uygun ruhsatlı bir ürün bulunamamışsa, belirtilen duruma, ya da türe uygun iyi uygulanmış saha çalışmaları sonucu elde edilen bir başka alternatif bir ürünün seçimine gidilmelidir. Gelişigüzel antibiyotik kullanım önlenmelidir. Antibiyotikler yalnızca, sağaltıma duyarlı olduğu bilinen veya şüphe edilen enfeksiyon oluşturan yapıların var olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Bir hastalığı sağaltırken, hastalığa neden olan mikroorganizmanın duyarlılığı en uygun olarak sağaltıma başlamadan önce öğrenilmelidir.
Yüksek mortaliteli, ya da hızlı bulaşan ve yaygın olan hastalıklarda ise sağaltım klinik tanıya bağlı olarak yapılabilir. Fakat bu durumlarda bile, hastalığa neden olduğu şüphelenilen mikroorganizma, imkân varsa mutlaka belirlenmelidir. Böylece sağaltım başarısız olursa, duyarlılık testlerinin ışığında yeni bir sağaltıma başlanabilir. Antibiyotik kullanımı konusunda, klinik kararın verilmesi için en yeni antibiyotik duyarlılık testleri uygulanmalıdır.
Duyarlılık testleri, ilacın sadece klinik aktivitesinin göstergesi olarak kabul edilir. In vivo olarak bir ilacın etkisi, enfeksiyon yerine yeterli yüksek yoğunlukta ulaşması, patolojik sürecin doğasına ve konağın bağışıklığına bağlı olarak değişebilmektedir.
Kullanılan maddeninn enfeksiyonun bulunduğu bölgeye yeterli miktarlarda erişebilmesi açısından, doğru antibiyotik seçiminde ilacın biyoyararlanımı, dokulardaki dağılımı, yarı-ömrü, doku kinetiği gibi farmakokinetik özelliklerinin de dikkate alınması önemlidir. İlacın vücuttan atılma süresi de uygun ürünün seçilmesinde bir etken olarak ele alınabilir. Antibiyotiğin uygun farmasötik şekilde ve uygun yoldan uygulanması da göz önünde bulundurulmalıdır. Bağırsaklarda dirençli ve seleksiyona uğrayan bakterilerin gelişebileceği düşünülerek, uzun süren ağız yoluyla antibiyotik uygulamalarından kaçınılmalıdır" dedi

 

      HABERİ PAYLAŞ Bookmark and Share
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

 

EN ÇOK OKUNANLAR

 

SON YORUMLANANLAR

   
   
   
   

  SON HABERLER

   

  Kullanım Şartları | Reklam Verin | Künye | RSS | Bize Ulaşın |

  Tüm Hakları Saklıdır & ispartanews.com
   

  isparta haberleri Rss Haber, ısparta haber,ısparta haberler,ısparta news,haber ısparta,ısparta secim,ısparta siyaset,akp aday,haber32,manset32,